Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

GENEL BİLGİLER

      Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerimize temel düzeyde yabancı dil eğitimi vermek üzere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın zorunlu yabancı dil derslerini yürütmektedir. Bölümümüz ayrıca her öğretim yılı başında Yabancı Dil Muafiyet Sınavını düzenleyerek, 1. sınıf öğrencilerimizin Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) I ve II dersinden muaf olmak için seviyelerinin ölçülmesini sağlamaktadır.

 

AMAÇ

      İçinde bulunduğumuz zamanlarda yabancı dil öğrenimi tarih boyunca hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Yabancı dil öğrenimi sadece eğitim almak veya iş sahibi olmak için değil, aynı zamanda toplumların gittikçe birbirine yakınlaştığı, kültürlerin etkileşim içerisinde bulunduğu günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmak ve birey/toplumların kendilerini ifade etmesi için de bir hayli önem kazanmıştır. Yabancı dil bilgisi yalnızca tek bir ülke veya kültürle değil, uluslar arası iletişim için gerek duyulan bir nitelik haline gelmiş ve dünyanın birçok yerinde yabancı dil eğitimi bu sebeplerden dolayı bir zorunluluk halini almıştır.
İngilizce eğitiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve kendi konularındaki metinlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Üniversitemizde yabancı dil eğitimi ile sizlerin bu hedefler doğrultusunda yetişmeniz hedeflenmektedir.


UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

     Üniversite senatosunun aldığı karar gereği yabancı dil İngilizce dersleri uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmektedir. Öğrenciler derse katılım zorunluluğu olmadan kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreler ile http://kilis.myenocta.com/kilis/akademik50/aspx/common/login_input.aspx adresine girerek dersleri takip edebilirler. Dersler, her sene güncellenen müfredat doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak canlı, görüntülü, sesli veya interaktif olarak verilmektedir.

Son Güncelleme: 2016-01-08 12:52:27

                                                               Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018